Jmenuji se Bc. Nikol Zábrodská.

Jsem absolventkou bakalářského studia fyzioterapie na ČVUT – Fakultě biomedicínského inženýrství. Po studiu jsem pobývala v Německu, kde jsem pracovala na částečný úvazek, také jako fyzioterapeutka ve fyzioterapeutické ambulanci. Po této zkušenosti jsem se vrátila do Čech a pracovala v RÚ Hostinné. Během praxe při studiu, jsem absolvovala praxi v mnoho zařízeních jako jsou např.: RÚ Kladruby, Centrum Paraple, Nemocnice Kladno, Thomayerova Nemocnice, Vojenská nemocnice, Dětský stacionář v Kladně, LDN na Košíku, LDN Háje atd…

Díky mým zkušenostem z praxe, vedl mě můj profesní život k tomu, abych si udělala nějaké fyzioterapeutické kurzy, protože právě ty jsou základem pro kvalitní a komplexní terapii. Metody, které používám jsou především na neurofyziologickém podkladě. Neuromuskulární Proprioceptivní Facilitace (Kabatova technika) je mou nejčastěji užívanou technikou, kterou se snažím vhodně kombinovat s metodou SU-JOK, viscerální terapií, analytickým cvičením a uvolňováním pomocí baněk, tejpů a jiných měkkých technik. Díky absolvování dvou kurzů míčkové facilitace se také více zabývám respirační terapií. Uplatňuji zde opět vědomosti ze všech kurzu a to především z kurzu PNF, míčkové facilitace, Su-Jok a dalších užívaných technik z práce jako je nespecifická mobilizace žeber, reflexní dýchání dle Vojty a viscerální terapie. Jak jsem již zmiňovala má cesta mne vedla do Hostinného a zde jsem nabrala bohaté zkušenosti s léčbou různých diagnóz, ale nejpočetnější byli pacienti po endoprotézách kolenních a kyčelních, někdy i loketních či ramenních. Proto i v tomto směru dokáži pacientům nabídnou hodně rozšířenou péči, než je běžné ve standartních ambulancích. Nyní pracuji v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, jako fyzioterapeutka, na částečný úvazek a zárověn provozuji soukromou ambulantní praxi v Jablonci nad Jizerou.

V neposlední řadě se věnuji severské chůzi. Jsem certifikovanou instruktorkou garantovanou ministerstvem školství v technice Nordick walking z roku 2016 Pořádala jsem několik kurzů, účastnila se různých nordikových setkání a viděla i mezinárodní mistroství světa v této technice. Zkušenosti s vedením individuálních i skupinových lekcí mám také bohaté. Neustále spolupracuji s Nordic walking point https://www.nordicwalkingpoint.cz/, s jedním z hlavních specialistů na nordic walking u nás!